Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Oferta dla firm
Raport o przedsiębiorcy

Sprawdzaj kontrahenta odzyskaj należności

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A (BIG InfoMonitor) zapewnia dostęp do największych baz dłużników w Polsce. Prowadzi także Centralną Ewidencję Dłużników. Jako jedyne wśród biur informacji gospodarczych współpracuje bezpośrednio z Biurem Informacji Kredytowej S. A. i Związkiem Banków Polskich. Raporty InfoMonitora codziennie pobierają banki komercyjne i spółdzielcze, firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne oraz przedsiębiorcy wszystkich branż.

InfoMonitor został powołany na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2005 r. o udostępnianiu Informacji gospodarczych. Wysokiej jakości usług i produktów oferowanych przez InfoMonitor wymagają jego akcjonariusze: Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Związek Banków Polskich oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. InfoMonitor to system analizy ryzyka, sprawdzania kontrahenta i oddziaływania na dłużnika tak samo skuteczny jak ten, którym dysponują banki oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A.

InfoMonitor to system wymiany informacji gospodarczej - czyli informacji dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.

Bliższe informacje pod numerem tel. 22 382 53 61

 

Oferta dla firm

Aby odzyskać zaległe należności, sprawdzać rzetelność płatniczą kontrahentów i klientów oraz w pełni korzystać z usług oferowanych przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (BIG InfoMonitor), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania z nim umowy.

Sprawdzanie kontrahenta

Aby sprawdzić kontrahenta, pobierz:

 • raport o konsumencie lub przedsiębiorcy
  Informacja o nim, jego zobowiązaniach oraz o wierzycielu. Raport może zawierać informacje pozytywne lub negatywne oraz może być wzbogacony o informacje pochodzące z baz bankowych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banku Polskich.
 • raport o dokumencie
  Zawiera informacje o próbie posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem (osobistym lub rejestrowym) wobec przedsiębiorcy przekazującego dane do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG InfoMonitor).
 • monitorowanie zmian
  Powiadomienie o bieżących zmianach wprowadzonych w stanie zobowiązań płatniczych monitorowanego przedsiębiorcy.
  Korzyści
  1. szybki dostęp do największych w Polsce ilości informacji o dłużnikach zgromadzonych w bazach Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz Centralnej Ewidencji Dłużników, do których nie ma wglądu żaden inny BIG;
  2. proste pobranie raportu z dowolnego miejsca - wystarczy Internet, login i hasło dostępu do systemu;
  3. dokładna analiza kontrahenta w tym samym systemie, z którego korzystają banki;
  4. monitorowanie zmian informacji gospodarczych danej firmy;
  5. miliony przekazanych rocznie raportów z informacjami gospodarczymi, których nie można uznać z wywiadowni gospodarczych ani w innych BIG-ów.

Odzyskiwanie długów

Aby odzyskać należności, zastosuj:

 • wpis dłużnika
  Wpis konsumenta lub przedsiębiorcy do Centrum Ewidencji Dłużników - przekazywanie informacji o zaległościach w spłacie (min.: 200 zł - konsument, 500 zł - przedsiębiorca; opóźnienie powyżej 60 dni), poprzedzony wezwaniem do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwym przekazaniu informacji gospodarczej na temat dłużnika do Centralnej Ewidencji Dłużników. Pomoc w umieszczeniu dłużnika w bazie prowadzonej przez InfoMonitor oraz wygenerowanie wezwań do zapłaty umożliwia aplikacja PC Dłużnik.
 • pieczęć oraz klauzula elektroniczna
  Informują o współpracy z biurem InfoMonitor i jej konsekwencjami dla dłużnika. Przeznaczone są do sygnowania dokumentów finansowych i korespondencji z klientami i kontrahentami, stosowane na wezwaniach do zapłaty skutecznie mobilizują do spłaty zaległości.
 • powiadomienie o wpisie do Centralnej Ewidencji Dłużników
  Pismo wysyłane do dłużnika przez InfoMonitor potwierdzające umieszczenie informacji gospodarczej na jego temat w Centralnej Ewidencji Dłużników prowadzonej przez InfoMonitor.
  Korzyści
  1. łatwy wpis dłużnika do Centralnej Ewidencji Dłużników;
  2. wysoka skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy - 75% dłużników spłaca zaległości po poinformowaniu, ze mogą zostać wpisani, a następnie - że zostali wpisani do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora;
  3. bez dodatkowej prowizji od wartości długów odzyskanych przez przedsiębiorcę współpracującego z InfoMonitorem;
  4. siła motywująca dłużników do spłaty - fakt, ze dłużnikom wpisanym do Centralnej Ewidencji Dłużników odmawia się udzielenie kredytów, kredytów kupieckich i pożyczek, przedstawia mniej korzystne warunki lub rozwiązuje się współpracę, skutecznie mobilizuje do spłaty zaległości.

Potwierdzenie własnej rzetelności

Aby zadbać o potwierdzenie własnej rzetelności, pobierz:

 • Przekazanie pozytywnych informacji na Twój temat
  Poproś kontrahenta (który także współpracuje z InfoMonitorem) o przekazywanie do InfoMonitora danych pozytywnych na Twój temat - informacji o Twoim terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań.
 • Raport o sobie
  Informuje o niespłaconych należnościach pytającego, które zostały przekazane przez wierzyciela do Centralnej Ewidencji Dłużników (raz na pół roku raport jest bezpłatny).
 • Raport z Rejestru Zapytań
  Informuje o tym, kto i kiedy wciągu ostatnich 12 miesięcy interesował się wpisami dotyczącymi pytającego oraz jakie informacje zainteresowany uzyskał (raz na pół roku raport jest bezpłatny).

Bliższe informacje pod numerem tel. 22 382 53 61

Sprawdzanie kontrahenta

Aby sprawdzić kontrahenta, pobierz:

 • raport o konsumencie lub przedsiębiorcy
  Informacja o nim, jego zobowiązaniach oraz o wierzycielu. Raport może zawierać informacje pozytywne lub negatywne oraz może być wzbogacony o informacje pochodzące z baz bankowych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banku Polskich.
 • raport o dokumencie
  Zawiera informacje o próbie posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem (osobistym lub rejestrowym) wobec przedsiębiorcy przekazującego dane do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG InfoMonitor).
 • monitorowanie zmian
  Powiadomienie o bieżących zmianach wprowadzonych w stanie zobowiązań płatniczych monitorowanego przedsiębiorcy.
  Korzyści
  1. szybki dostęp do największych w Polsce ilości informacji o dłużnikach zgromadzonych w bazach Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz Centralnej Ewidencji Dłużników, do których nie ma wglądu żaden inny BIG;
  2. proste pobranie raportu z dowolnego miejsca - wystarczy Internet, login i hasło dostępu do systemu;
  3. dokładna analiza kontrahenta w tym samym systemie, z którego korzystają banki;
  4. monitorowanie zmian informacji gospodarczych danej firmy;
  5. miliony przekazanych rocznie raportów z informacjami gospodarczymi, których nie można uznać z wywiadowni gospodarczych ani w innych BIG-ów

Odzyskiwanie długów

Aby odzyskać należności, zastosuj:

 • wpis dłużnika
  Wpis konsumenta lub przedsiębiorcy do Centrum Ewidencji Dłużników - przekazywanie informacji o zaległościach w spłacie (min.: 200 zł - konsument, 500 zł - przedsiębiorca; opóźnienie powyżej 60 dni), poprzedzony wezwaniem do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwym przekazaniu informacji gospodarczej na temat dłużnika do Centralnej Ewidencji Dłużników. Pomoc w umieszczeniu dłużnika w bazie prowadzonej przez InfoMonitor oraz wygenerowanie wezwań do zapłaty umożliwia aplikacja PC Dłużnik.
 • pieczęć oraz klauzula elektroniczna
  Informują o współpracy z biurem InfoMonitor i jej konsekwencjami dla dłużnika. Przeznaczone są do sygnowania dokumentów finansowych i korespondencji z klientami i kontrahentami, stosowane na wezwaniach do zapłaty skutecznie mobilizują do spłaty zaległości.
 • powiadomienie o wpisie do Centralnej Ewidencji Dłużników
  Pismo wysyłane do dłużnika przez InfoMonitor potwierdzające umieszczenie informacji gospodarczej na jego temat w Centralnej Ewidencji Dłużników prowadzonej przez InfoMonitor.
  Korzyści
  1. łatwy wpis dłużnika do Centralnej Ewidencji Dłużników;
  2. wysoka skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy - 75% dłużników spłaca zaległości po poinformowaniu, ze mogą zostać wpisani, a następnie - że zostali wpisani do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora;
  3. bez dodatkowej prowizji od wartości długów odzyskanych przez przedsiębiorcę współpracującego z InfoMonitorem;
  4. siła motywująca dłużników do spłaty - fakt, ze dłużnikom wpisanym do Centralnej Ewidencji Dłużników odmawia się udzielenie kredytów, kredytów kupieckich i pożyczek, przedstawia mniej korzystne warunki lub rozwiązuje się współpracę, skutecznie mobilizuje do spłaty zaległości.

Potwierdzenie własnej rzetelności

Aby zadbać o potwierdzenie własnej rzetelności, pobierz:

 • Przekazanie pozytywnych informacji na Twój temat
  Poproś kontrahenta (który także współpracuje z InfoMonitorem) o przekazywanie do InfoMonitora danych pozytywnych na Twój temat - informacji o Twoim terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań.
 • Raport o sobie
  Informuje o niespłaconych należnościach pytającego, które zostały przekazane przez wierzyciela do Centralnej Ewidencji Dłużników (raz na pół roku raport jest bezpłatny).
 • Raport z Rejestru Zapytań
  Informuje o tym, kto i kiedy wciągu ostatnich 12 miesięcy interesował się wpisami dotyczącymi pytającego oraz jakie informacje zainteresowany uzyskał (raz na pół roku raport jest bezpłatny).

Bliższe informacje pod numerem tel. 22 382 53 61

Raport o przedsiębiorcy

Aby sprawdzić informację o przedsiębiorcy oraz jego zobowiązaniach, istnieje możliwość zamówienia Raportu o Przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Dłużników BIG InfoMonitor.

Raport o przedsiębiorcy
Zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji. Dodatkowo może wzbogacony o informacje z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich po uzyskaniu odpowiednich upoważnień od przedsiębiorcy.

W jaki sposób można pobrać Raport o Przedsiębiorcy?

 1. Podpisując umowę o stałej współpracy
 2. Zamawiając zakup pojedynczego raportu

Bliższe informacje pod numerem tel. 22 382 53 61